เสื้อฟุตบอล Punto WA-1548 - เทา-เทา (EE)

( WA-1548-EE )