เสื้อฟุตบอล Punto WA-1548 - ฟ้า-ฟ้า (LL)

( WA-1548-LL )