เสื้อฟุตบอล Punto WA-1548 - แดง-แดง (RR)

( WA-1548-RR )