เสื้อฟุตบอล Punto WA-1548 - เหลือง-เหลือง (YY)

( WA-1548-YY )